Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

mangekyou
Play fullscreen
I dziś tańczyć w marynarce, trzymając Cię za dłoń, a ty się przytulasz do mej piersi , a na parkiecie nasze serca dwa. 
mangekyou
A kiedy przyjdzie także po mnie,
Zegarmistrz Światła purpurowy,
by mi zabełtać błękit w głowie,
To będę jasny i gotowy.

Spłyną przeze mnie dni na przestrzał,
Zgasną podłogi i powietrza,
Na wszystko jeszcze raz popatrzę,
I pójdę, nie wiem gdzie – na zawsze.
— Tadeusz Woźniak - Zegarmistrz Światła
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer
mangekyou
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle
mangekyou
9290 02cd
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
mangekyou
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin

June 15 2015

mangekyou
Przysięgam, że nigdy w życiu, ale to nigdy, aż do końca pierdolonego świata, przez wszystkie starości i młodości, przez wszystkie śmierci i narodziny, przez wszystkie gówno warte inicjacje i zakończenia, przysięgam na Veddera, Jezusa, Kapitana Planetę, Ojca, na wszystkie momenty, w których zrywał - budził mnie - zastanawiał, ten delikatny szept Czegoś Więcej, oddech Przeżycia, smak Przyszłego Wspomnienia, nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali, imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę.
— Jakub Żulczyk “Zrób mi jakąś krzywdę…czyli wszystkie gry video są o miłości”
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viairmelin irmelin
mangekyou
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
mangekyou
Nie wiem kim dla mnie będziesz, ale na razie jesteś tym, który sprawił, że moje dłonie wreszcie były ciepłe. 
— dziękuję.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
mangekyou

Wtula się we mnie, bo już nigdy więcej mnie nie oszuka. Wtula się, bo już nigdy więcej nie będzie przy mnie dodawała sobie centymetrów do realnego wzrostu. Wtula się, bo zaakceptowała swoją rolę. Która przecież i tak jest ogromna. Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby za nią dać się publicznie rozstrzelać..

— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutline outline viamicomomicuando micomomicuando

June 02 2015

mangekyou
7726 dfac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
mangekyou
1977 8da2
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
mangekyou
mangekyou
0798 fc2e
mangekyou
5285 3846
mangekyou

Kochali się i nie chcieli
Nic sobie wyznać najprościej,
I spoglądając wrogo
Oboje ginęli z miłości.

Rozstali się i już tylko
W snach się wiedzieli czasami.
Byli od dawna umarli
I nie spostrzegli się sami.

— H. Heine
Reposted frompieprzycto pieprzycto
mangekyou
9655 5840
Reposted fromerial erial viatworcze tworcze
mangekyou
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viatworcze tworcze
mangekyou
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viatworcze tworcze
mangekyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl